Launch of British Society of Criminology Vulnerability Network

GettyImages-1252202632.jpg Youth Vulnerability research


The British Society of Criminology Vulnerabilities Research Network is pleased to be holding its launch event on Tuesday 20th October. Dr Harriet Pierpoint of the Centre for Criminology is the co-chair.

"The use of the term ‘vulnerability’ is increasing in public, political and academic discourse and has become a key concern of criminologists and criminal justice practitioners internationally," said Dr Pierpoint.

"Within the context of the criminal process, vulnerability can mean different things and can be used for different purposes. The term vulnerability can be used as a means to identify risk and to respond to it, by way of risk assessments or procedural safeguards. The research network will deploy the term critically, engaging in the various ways in which it is used, but being mindful of the myriad ways in which it used to both empower and disempower. 

"The network provides a forum for discussion on the complexities inherent to researching vulnerability within the context of crime and justice," Dr Pierpoint added. 

"The Vulnerability Research Network offers a means for discussion, critical analysis, and knowledge sharing. To this end, it intends to bring academics, practitioners, and policy makers together to establish a 'state of the art' criminal justice vulnerabilities research agenda."

The network will pay particular attention to:

  • Identifying needs and gaps in the research capacity of academics, practitioners, and policymakers;
  • The range and adequacy of theoretical and methodological tools used in criminal vulnerabilities research, and the ethics of such research;
  • Relationships between statutory and non-statutory agencies in responding to vulnerabilities crime;
  • The factors that shape these criminal justice responses to vulnerabilities crimes.

Launch event

The launch event will be co-chaired by Associate Prof Harriet Pierpoint (University of South Wales) and Dr Roxanna Dehaghani (Cardiff University) (Co-Chairs of the VRN) with a keynote speech by Professor Emeritus Gisli Gudjonsson CBE entitled, ‘What does it mean to be vulnerable and what are the challenges?’. 

We consider the safety of attendees to be extremely important and as such have decided to hold this event online. This will be facilitated via Zoom – joining instructions will be sent nearer the time. 

Holding the event online means we can accommodate more attendees but tickets are going quickly! 

Registration is available here


Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad rwydwaith ymchwil bregusrwydd Cymdeithas Troseddeg Prydain. 

Mae'r rhwydwaith hwn yn darparu fforwm ar gyfer trafod y cymhlethdodau sydd ynghlwm wrth ymchwilio i fregusrwydd o fewn cyd-destun trosedd a chyfiawnder. I'r perwyl hwn, mae'n bwriadu dod ag academyddion, ymarferwyr a llunwyr polisi ynghyd i sefydlu agenda ymchwil ‘o'r radd flaenaf’ o ran bregusrwydd mewn cyfiawnder troseddol.Bydd y lansiad yn cael ei gyd-gadeirio gan yr Athro Cysylltiol Harriet Pierpoint (Prifysgol De Cymru) a Dr Roxanna Dehaghani (Prifysgol Caerdydd) gyda'r brif araith gan yr Athro Emeritws Gisli Gudjonsson CBE yn dwyn y teitl 'Beth mae'n ei olygu i fod yn fregus a beth yw'r heriau?'

Rydym o'r farn bod diogelwch mynychwyr yn hynod bwysig ac o'r herwydd bydd y digwyddiad nawr yn cael ei gynnal AR-LEIN.

Mae cynnal y digwyddiad ar-lein yn golygu y gall mwy o bobl ymuno ond mae tocynnau'n mynd yn gyflym!  Mae cofrestru ar gael yma.

Gallwch ddilyn y rhwydwaith ar Twitter

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhestr bostio JISC, tanysgrifiwch yma.

Os hoffech fod yn aelod o rwydwaith Ymchwil Bregusrwydd Cymdeithas Troseddeg Prydain, anfonwch e-bost at: [email protected].