Yr Athro Fiona Brookman yn cyflwyno mewn Uwchgynhadledd Ryngwladol ar Droseddu Cyfundrefnol

Fiona Brookman speaks an international conference in Chile and Andes


Yn ddiweddar, gwahoddwyd yr Athro Fiona Brookman gan Heddlu Ymchwiliol Chile(Policía de Investigaciones de Chile, PDI) i gyflwyno yn yr Uwchgynhadledd Ryngwladol ar Droseddu Cyfundrefnol

Roedd yr Uwchgynhadledd yn canolbwyntio ar arloesi a heriau newydd troseddu cyfundrefnol trawswladol, a chafodd ei chynnal yn Ysgol Ymchwiliadau’r Heddlu yn Santiago, Chile dros ddau ddiwrnod (24ain a 25ain o Awst, 2022).

Mynychodd dros 350 o bobl yr Uwchgynhadledd yn bersonol gan gynnwys heddlu, erlynwyr, swyddogion heddlu yn rhanbarth America Ladin, a chafodd y digwyddiad ei ffrydio'n fyw hefyd i tua 13,000 o bersonél PDI yn Chile a'r 18 gwlad lle mae gan PDI dditectifs (gan gynnwys Gogledd America, Asia a Ewrop).

Prof Fiona Brookman speaks at International Summit on Organized Crime 2022

Siaradodd yr Athro Brookman am 'Arloesi mewn Ymchwiliad i Laddiadau yn y DU' gan gynnwys rôl gynyddol gwyddoniaeth a thechnoleg mewn ymchwiliadau, manteision a chostau rhai mathau o arloesi (fel technoleg adnabod wynebau), gwerth prosesau adolygu a phwysigrwydd cyfreithlondeb yr heddlu i ganlyniadau ymchwiliol llwyddiannus.


Fiona Brookman speaking at PDI Summit Chile 2022


Denwyd cyflwynwyr eraill o Awstralasia, De America, Ewrop, Gogledd America a’r Dwyrain Canol, gan ddarparu fforwm i drafod yr heriau o fynd i’r afael â throseddu cyfundrefnol a galluogi rhannu arfer gorau mewn ymchwiliadau heddlu.

Cymerodd Fiona ran hefyd mewn trafodaeth banel, cafodd ei chyfweld gan gyfryngau lleol yn Chile a chymerodd ran mewn cyfweliad ‘cerdded’ gyda Bernard Rix ar gyfer Policing TV, fel rhan o’i Daith Cyfeillgarwch Plismona.


Revista Detective, October 2022  Special Edition, Organised Crime Summit

#featured #promoted