Llongyfarchiadau i Dr Jenny Maher, Athro Cyswllt Troseddeg

Dr Jenny_Maher Criminology

Mae Jenny Maher wedi cael ei gwneud yn Athro Cysylltiol mewn Troseddeg (Ymchwil a Datblygu)Mae Dr Jenny Maher yn gweithio ym meysydd troseddeg a chyfiawnder troseddol, gyda chyfraniadau at wybodaeth mewn trais ac erledigaeth ieuenctid, cam-drin anifeiliaid a throseddau amgylcheddol.


Gan weithio ochr yn ochr ag ysgolheigion o ddisgyblaethau eraill, gan gynnwys y gwyddorau cymdeithasol a ffisegol a'r dyniaethau, mae Dr Maher wedi gweithio i gynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o gam-drin anifeiliaid mewn troseddeg.


Meddai: “Mae'r ffocws hwn yn hanfodol, yn anad dim er mwyn ein cyd-greaduriaid, hefyd oherwydd y difrod aruthrol y mae defnyddio a cham-drin anifeiliaid yn ei achosi ar yr amgylchedd rydym yn dibynnu arno, a'r goblygiadau yn y berthynas rhwng cam-drin anifeiliaid a mathau eraill o trosedd a thrais. ”


Mae gan Dr Maher brofiad helaeth o gynnal ymchwil gydweithredol gyda phartneriaid allanol. Yn nodedig, mae hi wedi cydweithio gyda’r RSPCA i werthuso trais ieuenctid yn erbyn anifeiliaid a’r defnydd o gŵn peryglus neu ‘statws’ mewn trosedd a thrais; ysgrifennu adroddiad ar fasnach anghyfreithlon cŵn bach i Senedd yr Alban a DEFRA; darparu tystiolaeth i Bwyllgor Dethol Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y Llywodraeth ar bwnc smyglo anifeiliaid anwes; a chyd-ysgrifennu adroddiad i'r Comisiwn Ewropeaidd ar droseddau amgylcheddol, yn benodol, y fasnach bywyd gwyllt anghyfreithlon.


Mae cyhoeddiadau Dr Maher yn cynnwys: The Palgrave Handbook of Social Harm; Routledge International Handbook of Green Criminology; The Palgrave International Handbook of Animal Abuse Studies. Hi yw Prif Olygydd cyfres lyfrau Emerald ‘Animal Abuse Studies’ ac Is-lywydd Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.