Ysgoloriaeth Ymchwil PhD PDC (ffioedd yn unig) – Camweinyddiadau cyfiawnder / euogfarnau anghyfiawn

Ty Crawshay, Treforest


Ynglŷn â'r Rhaglen


Gall ymgeiswyr wneud cais i gynnal prosiect ymchwil PhD ar unrhyw bwnc sy'n ymwneud â camweinyddiadau cyfiawnder/euogfarnau anghyfiawn. Gallai ymgeiswyr ystyried, er enghraifft, achosion camweinyddiadau cyfiawnder, (er enghraifft mewn perthynas ag ymchwiliadau troseddol, y system gyfreithiol, tystiolaeth arbenigol, gwyddoniaeth fforensig/fforensig digidol, datgelu, cyfweld ymchwiliol ac ati), treialon yn y Llys Ynadon neu Lys y Goron, neu ymatebion i camweinyddiadau cyfiawnder.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno cynnig ymchwil (o tua 1500 o eiriau ac eithrio cyfeiriadau) sy'n nodi adolygiad byr o lenyddiaeth sy'n rhoi cyd-destun yr astudiaeth arfaethedig, nodau'r ymchwil a chwestiynau ymchwil, y dulliau o ateb y cwestiynau ymchwil a'r ystyriaethau moesegol.Cymhwysedd


Cwblhau gradd israddedig yn llwyddiannus mewn troseddeg/cyfiawnder troseddol, plismona, y gyfraith, seicoleg neu unrhyw ddisgyblaeth gyson (2:1 neu uwch). Medrus mewn dulliau ymchwil ansoddol a meintiol a dadansoddi. Byddai profiad ymarferol a/neu wybodaeth am ymchwiliadau troseddol, camweinyddiadau cyfiawnder, a phrosesau cyfreithiol yn ddymunol.