Mae Fiona Brookman yn cyd-awduro astudiaeth newydd ar naratifau ysgogol defnyddwyr meth yn Alabama, y ffoto-ethnograffeg gyntaf i gael sylw yn Troseddeg

Fiona Brookman


Mae astudiaeth newyddyn archwilio naratifau a chymhellion dynion a merched yng nghefn gwlad Alabama a ddefnyddiodd methamphetamine (meth) wedi cael sylw yn Criminology,, cyhoeddiad gan American Society of Criminology. Dyma'r ffoto-ethnograffeg gyntaf i'w chyhoeddi yn y cyfnodolyn haen uchaf hwn.

Arweiniwyd yr astudiaeth gan yr ymchwilwyr Heith Copes (Prifysgol Alabama yn Birmingham), Fiona Brookman  (Prifysgol De Cymru), Jared Ragland (Prifysgol Talaith Utah), a Blake Beaton (Prifysgol Talaith Sam Houston).

Nod eang y prosiect 18 mis hwn oedd deall sut roedd pobl a oedd yn defnyddio meth yn gwneud synnwyr o’u bywydau ac yn llywio eu defnydd o gyffuriau o fewn cyd-destun ymyleiddio economaidd, a bywyd gwledig.

“Mae ein canfyddiadau’n rhoi mewnwelediadau pwysig i ddeall sut mae naratifau’n llywio ymddygiad ac yn siapio niwed, yn enwedig ymhlith grwpiau sydd eisoes yn agored i niwed,” meddai Fiona Brookman, athro troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru a chyd-awdur yr astudiaeth.

“Mae cyrchu a dadbacio naratifau gan y rhai sy’n cymryd rhan mewn trosedd neu ddefnyddio cyffuriau, yn ogystal â dioddefwyr trosedd, yn rhoi dealltwriaeth ddyfnach o sut mae normau cymdeithasol-ddemograffig a diwylliannol yn cael eu hatgynhyrchu a’u gwrthsefyll o fewn cymunedau.”

Criminology, Sex, Drugs, and Coercive Control: Gendered Narratives of Methamphetamine Use, Relationships, and Violence by Copes, H (University of Alabama at Birmingham), Brookman F (University of South Wales), Ragland, J (Utah State University), and Beaton, B (Sam Houston State University).