fingerprint Criminology Research header

Aelodau

Mae'r Ganolfan Troseddeg, o dan arweiniad yr Athro Kate Williams, yn cynnwys tîm o ymchwilwyr gweithredol a myfyrwyr ymchwil sydd ag arbenigeddau mewn dynladdiad a thrais, cyfiawnder ieuenctid a pholisi ieuenctid, plismona, defnyddio cyffuriau, troseddeg werdd, fyd-eang a thrawswladol, atal troseddu, camddefnyddio anifeiliaid, cyfiawnder anffurfiol a dewisiadau amgen i erlyn a charcharu.


Mae gan y Ganolfan hefyd nifer o Athrawon a Chymrodorion sy'n ymweld, yn enwedig ym meysydd prawf a chyfiawnder ieuenctid. Mae'r rhain yn cynnwys uwch ymarferwyr (e.e. cyn Brif Swyddog Prawf a chyn uwch dditectif) yn ogystal ag academyddion nodedig. Cysylltwch â ni


Yr Athro Kate Williams
Cyfarwyddwr y Ganolfan Troseddeg