SURG Substance Use GettyImages-1162845770.jpg

Cynadleddau

Dragon


Cynhadledd Cyffuriau Stryd Cymru 2019


Mae SURG ym Mhrifysgol De Cymru, Barod a Kaleidoscope wedi cydweithio â’r tîm a ddaeth â Chyffuriau Stryd ym Mhwerdy’r Gogledd, a Chyffuriau Stryd yn y Mwg Mawr, i gynnal y digwyddiad hwn yng Nghaerdydd.


Cafodd y gynhadledd groeso mawr gan academyddion ac ymarferwyr a fynychodd. I gael adroddiad ardderchog am y digwyddiad, pwyswch yma a'n darn newyddion ein hunain.


'Ydy'r Ddraig yn Smygu o hyd?' dod ag arbenigwyr yn y maes i Gymru i rannu eu gwybodaeth, herio ein ffordd o feddwl ac annog ymatebion arloesol i’r materion sy’n ein hwynebu yn ein gwlad. Roedd y siaradwyr yn cynnwys:


  • Nuno Capaz (Lisbon Dissuasion Commission)

  • Alex Stevens (Athro Troseddeg ym Mhrifysgol Caint)

  • Katy MacLeod (Fforwm Cyffuriau'r Alban)

  • Katy Holloway (Athro Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru)

  • Tom May (Cymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Troseddeg, Prifysgol De Cymru)

  • Neil Woods (LEAP UK)

  • Silje Bakken (Cymrawd PhD yn Adran Cymdeithaseg, Prifysgol Copenhagen)

  • Christine Schierano (Sefydliad Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol John Moores Lerpwl)

  • Henry Simmons (The Loop)

  • Joshua Torrance (The Loop)